LEIEAVTALE 

UTLEIER: Campalsvik Boganes

Leieobjektene er kun for bruk i Lutsivassdraget og skal ikke fraktes andre steder. 

OVERLEVERING AV LEIEOBJEKTENE: Leieobjektene utleveres på utleiestedet til Campalsvik, furenesveien 291. Kano/kajakk/SUP og båt med tilbehør, og personlig redningsutstyr som flytevest er overlevert ved start av leieperiode. Kanotralle med kodelås brukes til å låse trallen nede ved vannet. Dersom leietaker benytter sin egen flytevest/redningsvest er det leietakers egent ansvar å sørge for at denne er av godkjent type.

Klage over at leieobjektet ikke er i kontraktsmessig stand må fremsettes samtidig som leieforholdet starter. I motsatt fall regnes forholdet som godtatt.

 

TILBAKELEVERING AV LEIEOBJEKTENE: Leieobjektene leveres tilbake på utleiestedet til Campalsvik, furenesveien 291. Padleårer og padlevester/redningsvester legges i oppbevaringsboks ,la kanoen stå på trallen og lås den i kjetting med kodelåsen. Gi beskjed om at du er tilbake, er det ingen tilstede send beskjed på 90102185.

 

BESTILLING, BETALING OG MVA: Ordrebekreftelse sendes på e-post og/eller SMS når bestillingen er gjennomført. Bestilling er gjennomført ved betaling på VIPPS eller ved bemannet oppmøte. Du vil da få instrukser og kode på lås.

Betaling skjer via VIPPS.  Firma, lag og foreninger kan be om faktura. Alle priser er inkludert merverdiavgift.

 

ANGRERETT OG KANSELLERING: Ved uteblivelse uten kansellering beholdes leiebeløpet i sin helhet. Ved kansellering senere enn 48 timer før avtalt ankomsttid beholder Campalsvik Boganes halve leiebeløpet. Ved avbestilling før 48 timer før avtalt ankomsttid beholdes 10% av leiebeløpet for dekning av administrasjonskostnader. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager etter betaling. Angrerettloven gjelder ikke Utleie. 

BRUK: Leieobjektene må kun benyttes som kano/ kajakk/ SUP og båt og må ikke overbelastes i forhold til de maksimumsbegrensninger som gjelder for den enkelte kano/kajakk/SUP og båt. Maksimal lasteevne­­­­­­­­­ båt: 360 kg. Maksimal lasteevne­­­­­­­­­ kano: 350 kg. Vester skal ikke brukes som sitteunderlag eller hodepute da flyteelementene kan forskyves. SUP-brett har en finne under brett som må ivaretas. SUP-brett skal ikke brukes til annet enn tiltenkt aktivitet på vann.

ANSVAR: Leietaker er fullt og helt juridisk ansvarlig for kano/ kajakk / SUP-brett og båt med utstyr. Tap og skader unntatt normal slitasje må erstattes. Leietaker kan ikke selge, framleie, pantsette, eller på annen måte avhende leieobjekter. Leietiden beregnes fra det tidspunkt leieobjektene er avtalt utleid og fram til tidspunktet de er avtalt tilbakelevert.

 

Leietaker må være over 18 år for å leie kano/kajakk/ SUP-brett og båt. 

Utleier sørger for rengjøring av kano/båt og annet utstyr.  

Dersom en person leier flere kanoer/kajakker/ SUP-brett på vegne av en gruppe personer, ligger det juridiske ansvaret på leietaker å sørge for å gjøre de andre personene i gruppen kjent med innholdet i denne avtalen. Spesielt viktig er det at leietaker informerer gruppens medlemmer om belastningsbegrensninger, sikkerhet og riktig bruk av sikkerhetsutstyr. Redningsvest/flytevest skal alltid være riktig montert med reimer og festeanordninger og være på under hele turen mens man befinner seg i kano eller båt.

 

Utleier gjør leietaker spesielt oppmerksom på at det ikke er tegnet personskade, ulykkesforsikring, eller lignende forsikring som omfatter leieforholdet. Reise og fritidsforsikring må den enkelte leietaker selv sørge for dersom leietaker selv anser det som nødvendig.

 

Utleier kan ikke holdes juridisk eller økonomisk ansvarlig for eventuell skade på personer og / eller eiendom påført av eller ved hjelp av kano/båt og/eller utstyr.

 

 

SÆRLIGE BESTEMMELSER: Det skal tas hensyn til hyttebeboere og fastboende i området. Hogging og skading av trær er ikke tillatt. Søppel skal ikke brennes men tas med tilbake til utleiestedet. Normal skikk og oppførsel gjelder.

 

VERNETING: Partene vedtar utleierens hjemting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

 

ENDRING AV AVTALE: Campalsvik forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på campalsvik.com . Dersom vi vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på campalsvik.com .

 

Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på campalsvik.com godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene.

 

29/6-2021